Wizyt: 152906
Biuletyn Informacji Publicznej
 Technikum nr 8 w Gorzowie Wielkopolskim
Znaleziono wiadomości: 3

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZETARG NIEOGRANICZONY na roboty budowlane
- remont ścian i sufitu w sali gimnastycznej
- remont sanitariatów uczniowskich
- wymianę okien i obróbka okien
- remont gabinetu nr 24
w budynku Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego ul. Śląska 20 w Gorzowie Wlkp.

pobierz: stolarka_STWIOR.pdf, 0.18 MB
pobierz: stolarka_przedmiar.pdf, 0.06 MB
pobierz: sala_gimnastyczna_STWIOR.pdf, 0.22 MB
pobierz: sala_gimnastyczna_przedmiar.pdf, 0.07 MB
pobierz: lazienki_STWIOR.pdf, 0.40 MB
pobierz: lazienki_przedmiar.pdf, 0.19 MB
pobierz: gabinet24_STWIOR.pdf, 0.28 MB
pobierz: gabinet24_przedmiar.pdf, 0.08 MB
pobierz: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf, 0.10 MB
pobierz: specyfikacja.pdf, 0.21 MB
[drukuj]

Autor: Administrator @ 26/05/2010 13:48
Opublikował: Administrator @ 09/12/2010 11:49
Ostatnia zmiana: Administrator @ 09/12/2010 11:49
Tekst wyświetlony: 0 razy.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
                                                                                                              Gorzów Wlkp.,15.10.2010r.
Znak:ZS12/ZP/AP/185/2010
                                                                             
              
                                                                                                             
 
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
 
                Zespół Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego w Gorzowie Wlkp., ul. Śląska 20 zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty na świadczenie usług medycznych związanych z wykonywaniem badań profilaktycznych dla zakładów pracy.
Zamówienie jest wyłączone z stosowania Ustawy Prawa zamówień Publicznych zgodnie z art. 4 pkt.8 tekst jednolity Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007 r. z późniejszymi zmianami.
I.Przedmiotem zamówienia jest:
1.Badanie lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych wraz z wydaniem zaświadczenia.
2.Badanie lekarza uprawnionego do badań sanitarno-epidemiologicznych połączone z badaniem do celów sanitarno – epidemiologicznych wraz z wydaniem zaświadczenia.
3.Badanie specjalistyczne lekarza:
a/ okulisty z komputerowym badaniem wzroku,
b/okulisty z komputerowym badaniem wzroku z doborem szkieł korekcyjnych ,wystawienie recepty oraz wydanie zaświadczenia dla zakładu pracy.
c/laryngologa z badaniem audiometryczne.
4/Badanie RTG płuc.
5.Badanie diagnostyczne
 a/ badanie krwi,
b/badanie moczu.
6/Wykonanie EKG w spoczynku.
7.Badanie wysokościowe.
8.Podanie oferty na pozostałe badania specjalistów i badań laboratoryjnych.
II.Termin złożenia oferty
 Do dnia 15.12.2010r. do godz. 10 00.
III. Miejsce złożenia oferty
Zespół Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego ul. Śląska 20, 66-400 Gorzów Wlkp.,
pokój 7 ( sekretariat) parter.
IV kryterium oceny ofert
- najniższe ceny na usługi medyczne,
-dostępność w/w usług medycznych
IV Osoba upoważniona do kontaktu 
Anna Pawelska tef. 95 7228539
e-mel : ZS12@edu.Gorzow.pl 
strona internetowa www.edu.gorzow.pl
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                             
[drukuj]

Autor: Administrator @ 19/10/2010 11:45
Opublikował: Administrator @ 19/10/2010 11:45
Ostatnia zmiana: Administrator @ 19/10/2010 11:45
Tekst wyświetlony: 0 razy.

Rozstrzygnięcie oferty
Zespół Szkół Nr 12 im. Jana III Sobieskiego w Gorzowie Wlkp., ul. Śląska 20 informuje, że została wybrana oferta na świadczenia medyczne Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy ul. Fabryczna 71 w Gorzowie Wlkp. [drukuj]

Autor: Administrator @ 30/12/2010 13:27
Opublikował: Administrator @ 30/12/2010 13:28
Ostatnia zmiana: Administrator @ 30/12/2010 13:28
Tekst wyświetlony: 0 razy.